Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blume Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 969925 , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 521935581, NIP: 5213966901, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN oraz Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii , adres: ul. Plac Unii, ul. Puławska 2 bud. B 02-566 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000922827, NIP 1133041412, REGON 520001787.

Jeśli jest Pan/Pani uczestnikiem ankiety, to przetwarzamy Pana/Pani dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Jedynym adresatem Pana/Pani odpowiedzi w powiązaniu z danymi osobowymi jest Administrator. 

Podstawą prawną dla przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w następujących celach:

 • zagwarantowania niezakłóconego połączenia,
 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • zapobiegania manipulacjom przy wypełnianiu ankiet,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

 

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Wykorzystywanie Cookies Oraz Innych Podobnych Technologii Służących Przetwarzaniu Danych Dotyczących Użytkowania


Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

Technicznie niezbędne pliki cookie oraz inne techniczne niezbędne technologie są wykorzystywane do przetwarzania danych dotyczących użytkowania w celu udostępnienia możliwości korzystania z ankiety. W zależności od celu, wykorzystywanie technicznie niezbędnych plików cookie oraz innych podobnych technologii obejmuje przetwarzanie w szczególności następujących kategorii danych:

 • działania użytkownika, w celu zapamiętania działań dokonywanych na wielu poddomenach (np. w celu zapisania Pana/ Pani ustawień dot. wykorzystywania plików cookie)
 • zdarzenia związane z bezpieczeństwem (wykrywanie potencjalnych manipulacji wynikami ankiet)

 

Podstawą prawną wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz Pan/Pani wyraźnie wyrazi na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Biorąc udział w ankiecie wyraża Pan/Pani zgodę na mailowe kontaktowanie się z uczestnikiem w sprawach związanych z konferencją PHASE oraz na dodanie do baz Blume Advisory Sp. z o.o. oraz Związku BioInMed m.in. w związku z prowadzonym badaniem.