POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. KONFERENCJI PHASE 2023

  Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową (dalej „Strona”) Konferencji Polish Healthcare Assets – Sector Event 2023 (dalej „PHASE”). Informujemy, że w trakcie korzystania z naszej strony, mogą być gromadzone pewne dane użytkowników Strony (dalej „Użytkownicy”), niezbędne do prawidłowego jej działania oraz jej ulepszania, dlatego, przed rozpoczęciem jej przeglądania, zalecamy zapoznać się z warunkami niniejszej Polityki […]