POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. KONFERENCJI PHASE 2023

Postanowienia ogólne Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem […]

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. KONFERENCJI PHASE 2023

  Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową (dalej „Strona”) Konferencji Polish Healthcare Assets – Sector Event 2023 (dalej „PHASE”). Informujemy, że w trakcie korzystania z naszej strony, mogą być gromadzone pewne dane użytkowników Strony (dalej „Użytkownicy”), niezbędne do prawidłowego jej działania oraz jej ulepszania, dlatego, przed rozpoczęciem jej przeglądania, zalecamy zapoznać się z warunkami niniejszej Polityki […]